Audi Rear Caliper

Fits & Compatibilities

Audi 100 1993-1994, Audi A6 1995-1998, Audi Cabriolet 1994-1998

Year Model Engine
1955Ghia1200
1955Standard Beetle1200
1956Ghia1200
1956Standard Beetle1200
1957Bus1200
1957Ghia1200
1957Standard Beetle1200
1958Bus1200
1958Ghia1200
1958Standard Beetle1200
1959Bus1200
1959Ghia1200
1959Standard Beetle1200
1960Bus1200
1960Ghia1200
1960Standard Beetle1200
1961Bus1200
1961Ghia1200
1961Standard Beetle1200
1962Bus1200
1962Ghia1200
1962Standard Beetle1200
1963Bus1500
1963Ghia1200
1963Standard Beetle1200
1964Bus1500
1964Ghia1200
1964Standard Beetle1200
1965Bus1500
1965Ghia1200
1965Standard Beetle1200
1966Bus1500
1966Ghia1300
1966Standard Beetle1300
1966Type III1600
1967Bus1500
1967Ghia1500
1967Standard Beetle1500
1967Type III1600
1968Bus1600
1968Ghia1500
1968Standard Beetle1500
1968Type III1600
1969Bus1600
1969Ghia1500
1969Standard Beetle1500
1969Type III1600
1970Bus1600
1970Ghia1500
1970Standard Beetle1500
1970Type III1600
1971Bus1600
1971Ghia1600
1971Standard Beetle1600
1971Super Beetle1600
1971Type III1600
1971Type IV1700
1972Bus1700
1972Ghia1600
1972Standard Beetle1600
1972Super Beetle1600
1972Type III1600
1972Type IV1700
1973Bus1700
1973Ghia1600
1973Standard Beetle1600
1973Super Beetle1600
1973Thing1600
1973Type III1600
1973Type IV1700
1974Bus1800
1974Dasher1.5 GAS
1974Ghia1600
1974Standard Beetle1600
1974Super Beetle1600
1974Thing1600
1974Type IV1800
1975Bus1800
1975Dasher1.5 GAS
1975Rabbit1.5 GAS
1975Scirocco1.5 GAS
1975Standard Beetle1600
1975Super Beetle1600 FI
1976Bus2000
1976Dasher1.6 GAS
1976Rabbit1.5 GAS
1976Scirocco1.6 GAS
1976Standard Beetle1600
1976Super Beetle1600 FI
1977Bus2000
1977Dasher1.6 GAS
1977Rabbit1.5 D
1977Rabbit1.5 GAS
1977Scirocco1.6 GAS
1977Standard Beetle1600
1977Super Beetle1600 FI
1978Bus2000
1978Dasher1.6 GAS
1978Rabbit1.5 D
1978Rabbit1.5 GAS
1978Scirocco1.5 GAS
1978Super Beetle1600 FI
1979Bus2000
1979Dasher1.5 D
1979Dasher1.6 GAS
1979Rabbit1.5 D
1979Rabbit1.5 GAS
1979Scirocco1.6 GAS
1979Super Beetle1600 FI
1980Dasher1.5 D
1980Dasher1.6 GAS
1980Jetta1.7 GAS
1980Rabbit1.5 D
1980Rabbit1.6 GAS
1980Rabbit Convertible1.6 GAS
1980Rabbit Pick-up1.5 D
1980Rabbit Pick-up1.6 GAS
1980Scirocco1.6 GAS
1980Vanagon2000
1981Dasher1.6 D
1981Jetta1.6 D
1981Jetta1.6 GAS
1981Rabbit1.6 D
1981Rabbit1.7 GAS
1981Rabbit Convertible1.7 GAS
1981Rabbit Pick-up1.6 D
1981Rabbit Pick-up1.7 GAS
1981Scirocco1.7 GAS
1981Vanagon2000
1982Jetta1.6 D
1982Jetta1.7 GAS
1982Quantum1.6 TD
1982Quantum1.7 GAS
1982Rabbit1.6 D
1982Rabbit1.7 GAS
1982Rabbit Convertible1.7 GAS
1982Rabbit Pick-up1.6 D
1982Rabbit Pick-up1.7 GAS
1982Scirocco1.7 GAS
1982Vanagon1.6 D
1982Vanagon2000
1983GTI1.8 GAS
1983Jetta1.6 D
1983Jetta1.6 TD
1983Jetta1.7 GAS
1983Quantum1.6 TD
1983Quantum1.7 GAS
1983Quantum2.2 GAS
1983Rabbit1.6 D
1983Rabbit1.6 TD
1983Rabbit1.7 GAS
1983Rabbit Convertible1.7 GAS
1983Rabbit Pick-up1.6 D
1983Rabbit Pick-up1.7 GAS
1983Scirocco1.8 GAS
1983Vanagon1.6 D
1983Vanagon1.9 GAS
1983Vanagon2000
1984GTI1.8 GAS
1984Jetta1.6 D
1984Jetta1.6 TD
1984Jetta1.7 GAS
1984Jetta1.8 GAS
1984Quantum1.6 TD
1984Quantum1.8 GAS
1984Quantum2.2 GAS
1984Rabbit1.6 D
1984Rabbit1.7 GAS
1984Rabbit Convertible1.7 GAS
1984Rabbit Convertible1.8 GAS
1984Rabbit Pick-up1.6 D
1984Rabbit Pick-up1.7 GAS
1984Scirocco1.8 GAS
1984Vanagon1.6 D
1984Vanagon1.9 GAS
1984Vanagon2000
1985Cabriolet1.8 GAS
1985Golf1.6 D
1985Golf1.8 GAS
1985GTI1.8 GAS
1985Jetta1.6 D
1985Jetta1.6 TD
1985Jetta1.8 GAS
1985Quantum1.6 TD
1985Quantum1.8 GAS
1985Quantum2.2 GAS
1985Scirocco1.8 GAS
1985Vanagon1.9 GAS
1986Cabriolet1.8 GAS
1986Golf1.6 D
1986Golf1.8 GAS
1986GTI1.8 GAS
1986Jetta1.6 D
1986Jetta1.6 TD
1986Jetta1.8 GAS
1986Quantum1.8 GAS
1986Quantum2.2 GAS
1986Scirocco1.8 16V
1986Scirocco1.8 GAS
1986Vanagon2.1 GAS
1987Cabriolet1.8 GAS
1987Fox1.8 GAS
1987Golf1.6 D
1987Golf1.8 GAS
1987GTI1.8 16V
1987GTI1.8 GAS
1987Jetta1.6 D
1987Jetta1.6 TD
1987Jetta1.8 16V
1987Jetta1.8 GAS
1987Quantum2.2 GAS
1987Scirocco1.8 16V
1987Scirocco1.8 GAS
1987Vanagon2.1 GAS
1988Cabriolet1.8 GAS
1988Fox1.8 GAS
1988Golf1.6 D
1988Golf1.8 GAS
1988GTI1.8 16V
1988GTI1.8 GAS
1988Jetta1.6 D
1988Jetta1.8 16V
1988Jetta1.8 GAS
1988Quantum2.2 GAS
1988Scirocco1.8 16V
1988Vanagon2.1 GAS
1989Cabriolet1.8 GAS
1989Corrado1.8 G-60
1989Fox1.8 GAS
1989Golf1.6 D
1989Golf1.8 GAS
1989GTI1.8 16V
1989GTI1.8 GAS
1989Jetta1.6 D
1989Jetta1.8 16V
1989Jetta1.8 GAS
1989Vanagon2.1 GAS
1990Cabriolet1.8 GAS
1990Corrado1.8 G-60
1990Fox1.8 GAS
1990Golf1.6 D
1990Golf1.8 GAS
1990GTI1.8 GAS
1990GTI2.0 16V
1990Jetta1.6 D
1990Jetta1.8 GAS
1990Jetta2.0 16V
1990Passat2.0 16V
1990Vanagon2.1 GAS
1991Cabriolet1.8 GAS
1991Corrado1.8 G-60
1991Fox1.8 GAS
1991Golf1.8 GAS
1991GTI1.8 GAS
1991GTI2.0 16V
1991Jetta1.6 D
1991Jetta1.6 TD
1991Jetta1.8 GAS
1991Jetta2.0 16V
1991Passat2.0 16V
1991Vanagon2.1 GAS
1992Cabriolet1.8 GAS
1992Corrado1.8 G-60
1992Corrado2.8 VR6
1992Eurovan2.5 GAS
1992Fox1.8 GAS
1992Golf1.8 GAS
1992GTI1.8 GAS
1992GTI2.0 16V
1992Jetta1.6 D
1992Jetta1.6 TD
1992Jetta1.8 GAS
1992Jetta2.0 16V
1992Passat2.0 16V
1992Passat2.8 VR6
1992Vanagon2.1 GAS
1993Cabriolet1.8 GAS
1993Corrado2.8 VR6
1993Eurovan2.5 GAS
1993Fox1.8 GAS
1993Golf1.9 TD
1993Golf2.0 GAS
1993Jetta1.9 TD
1993Jetta2.0 GAS
1993Jetta2.8 VR6
1993Passat2.0 16V
1993Passat2.8 VR6
1994Corrado2.8 VR6
1994Eurovan2.5 GAS
1994Golf1.9 TD
1994Golf2.0 GAS
1994GTI2.0 GAS
1994Jetta1.9 TD
1994Jetta2.0 GAS
1994Jetta2.8 VR6
1994Passat2.8 VR6
1995Cabrio2.0 GAS
1995Corrado2.8 VR6
1995Eurovan2.5 GAS
1995Golf1.9 TD
1995Golf2.0 GAS
1995GTI2.8 VR6
1995Jetta1.9 TD
1995Jetta2.0 GAS
1995Jetta2.8 VR6
1995Passat2.0 GAS
1995Passat2.8 VR6
1996Cabrio2.0 GAS
1996Eurovan2.5 GAS
1996Golf1.9 TD
1996Golf1.9 TDI
1996Golf2.0 GAS
1996GTI2.0 GAS
1996GTI2.8 VR6
1996Jetta1.9 TD
1996Jetta1.9 TDI
1996Jetta2.0 GAS
1996Jetta2.8 VR6
1996Passat1.9 TDI
1996Passat2.0 GAS
1996Passat2.8 VR6
1997Cabrio2.0 GAS
1997Eurovan2.8 VR6
1997Golf1.9 TDI
1997Golf2.0 GAS
1997GTI2.0 GAS
1997GTI2.8 VR6
1997Jetta1.9 TDI
1997Jetta2.0 GAS
1997Jetta2.8 VR6
1997Passat1.9 TDI
1997Passat2.8 VR6
1998Cabrio2.0 GAS
1998Eurovan2.8 VR6
1998Golf1.9 TDI
1998Golf2.0 GAS
1998GTI2.0 GAS
1998GTI2.8 VR6
1998Jetta1.9 TDI
1998Jetta2.0 GAS
1998Jetta2.8 VR6
1998New Beetle1.9 TDI
1998New Beetle2.0 GAS
1998Passat1.8T
1998Passat2.8 V6
1999Cabrio2.0 GAS
1999Eurovan2.8 VR6
1999Golf1.9 TDI
1999Golf2.0 GAS
1999GTI2.0 GAS
1999GTI2.8 VR6
1999Jetta1.9 TDI
1999Jetta2.0 GAS
1999Jetta2.8 VR6
1999New Beetle1.8T
1999New Beetle1.9 TDI
1999New Beetle2.0 GAS
1999Passat1.8T
1999Passat2.8 V6
2000Cabrio2.0 GAS
2000Eurovan2.8 VR6
2000Golf1.8T
2000Golf1.9 TDI
2000Golf2.0 GAS
2000GTI1.8T
2000GTI2.0 GAS
2000GTI2.8 VR6
2000Jetta1.8T
2000Jetta1.9 TDI
2000Jetta2.0 GAS
2000Jetta2.8 VR6
2000New Beetle1.8T
2000New Beetle1.9 TDI
2000New Beetle2.0 GAS
2000Passat1.8T
2000Passat2.8 V6
2001Cabrio2.0 GAS
2001Eurovan2.8 VR6
2001Golf1.8T
2001Golf1.9 TDI
2001Golf2.0 GAS
2001GTI1.8T
2001GTI2.8 VR6
2001Jetta1.8T
2001Jetta1.9 TDI
2001Jetta2.0 GAS
2001Jetta2.8 VR6
2001New Beetle1.8T
2001New Beetle1.9 TDI
2001New Beetle2.0 GAS
2001Passat1.8T
2001Passat2.8 V6
2002Cabrio2.0 GAS
2002Eurovan2.8 VR6
2002Golf1.8T
2002Golf1.9 TDI
2002Golf2.0 GAS
2002GTI1.8T
2002GTI2.8 VR6
2002Jetta1.8T
2002Jetta1.9 TDI
2002Jetta2.0 GAS
2002Jetta2.8 VR6
2002New Beetle1.8 TS
2002New Beetle1.8T
2002New Beetle1.9 TDI
2002New Beetle2.0 GAS
2002Passat1.8T
2002Passat2.8 V6
2002Passat4.0 W8
2003Eurovan2.8 VR6
2003Golf1.9 TDI
2003Golf2.0 GAS
2003GTI1.8T
2003GTI2.8 VR6
2003Jetta1.8T
2003Jetta1.9 TDI
2003Jetta2.0 GAS
2003Jetta2.8 VR6
2003New Beetle1.8 TS
2003New Beetle1.8T
2003New Beetle1.9 TDI
2003New Beetle2.0 GAS
2003Passat1.8T
2003Passat2.8 V6
2003Passat4.0 W8
2004Golf1.9 TDI
2004Golf2.0 GAS
2004GTI1.8T
2004GTI2.8 VR6
2004Jetta1.8T
2004Jetta1.9 TDI
2004Jetta2.0 GAS
2004Jetta2.8 VR6
2004New Beetle1.8 TS
2004New Beetle1.8T
2004New Beetle1.9 TDI
2004New Beetle2.0 GAS
2004Passat1.8T
2004Passat2.0 TDI
2004Passat2.8 V6
2004Passat4.0 W8
2004Phaeton4.2 V8
2004Phaeton6.0 W12
2004R 323.2 VR6
2004Touareg3.2 VR6
2004Touareg4.2 V8
2004Touareg5.0 TDI
2005Golf1.9 TDI
2005Golf2.0 GAS
2005GTI1.8T
2005GTI2.8 VR6
2005Jetta1.8T
2005Jetta1.9 TDI
2005Jetta2.0 GAS
2005Jetta2.0T
2005Jetta2.5 GAS
2005Jetta2.8 VR6
2005New Beetle1.8 TS
2005New Beetle1.8T
2005New Beetle1.9 TDI
2005New Beetle2.0 GAS
2005Passat1.8T
2005Passat2.0 TDI
2005Passat2.8 V6
2005Phaeton4.2 V8
2005Phaeton6.0 W12
2005Touareg3.2 VR6
2005Touareg4.2 V8
2006Golf1.9 TDI
2006Golf2.0 GAS
2006GTI2.0T
2006Jetta1.9 TDI
2006Jetta2.0T
2006Jetta2.5 GAS
2006New Beetle1.9 TDI
2006New Beetle2.5 GAS
2006Passat2.0T
2006Passat3.6 VR6
2006Phaeton4.2 V8
2006Phaeton6.0 W12
2006Rabbit2.5 GAS
2006Touareg3.2 VR6
2006Touareg4.2 V8
2006Touareg5.0 TDI
2007Eos2.0T
2007Eos3.2 VR6
2007GTI2.0T
2007Jetta2.0T
2007Jetta2.5 GAS
2007New Beetle2.5 GAS
2007Passat2.0T
2007Passat3.6 VR6
2007Rabbit2.5 GAS
2007Touareg3.6 VR6
2007Touareg4.2 V8
2007Touareg5.0 TDI
2008Eos2.0T
2008Eos3.2 VR6
2008GTI2.0T
2008Jetta2.0T
2008Jetta2.5 GAS
2008New Beetle2.5 GAS
2008Passat2.0T
2008Passat3.6 VR6
2008R 323.2 VR6
2008Rabbit2.5 GAS
2008Touareg3.6 VR6
2008Touareg4.2 V8
2009CC2.0T
2009CC3.6 VR6
2009Eos2.0T
2009GTI2.0T
2009Jetta2.0 TDI
2009Jetta2.0T
2009Jetta2.5 GAS
2009New Beetle2.5 GAS
2009Passat2.0T
2009Passat3.6 VR6
2009Rabbit2.5 GAS
2009Routan3.8 GAS
2009Routan4.0 GAS
2009Tiguan2.0T
2009Touareg3.0 TDI
2009Touareg3.6 VR6
2009Touareg4.2 V8
2010CC2.0T
2010CC3.6 VR6
2010Eos2.0T
2010Golf2.5 GAS
2010GTI2.0T
2010Jetta2.0 TDI
2010Jetta2.0T
2010Jetta2.5 GAS
2010New Beetle2.5 GAS
2010Passat2.0T
2010Passat3.6 VR6
2010Routan3.8 GAS
2010Routan4.0 GAS
2010Tiguan2.0T
2010Touareg3.0 TDI
2010Touareg3.6 VR6
2010Touareg4.2 V8
2011CC2.0T
2011CC3.6 VR6
2011Eos2.0T
2011Golf2.0 TDI
2011Golf2.5 GAS
2011GTI2.0T
2011Jetta2.0 TDI
2011Jetta2.0T
2011Jetta2.5 GAS
2011New Beetle2.5 GAS
2011Passat2.0T
2011Passat3.6 VR6
2011Routan3.8 GAS
2011Routan4.0 GAS
2011Tiguan2.0T
2011Touareg3.0 TDI
2011Touareg3.6 VR6
2011Touareg4.2 V8

Audi Rear Caliper

Item #: 20905 VW #: 4a0-615-424

Brake Caliper: Audi 100, A6, Cabriolet 93-98 - Passenger Side, Rear

Audi rear caliper. Special closeout sale! Once these are gone, they are gone for good! This caliper is a new original equipment replacement brake caliper for the Audi 100, Audi A6, and Audi Cabriolet. If your rear calipers are starting to stick or leak. Add this new caliper to your order.

VW Part# 4A0-615-424

Do-it-Yourself Tip


While replacing your Audi rear caliper you are going to need to bleed the brake system of air. Make sure you fill your Audi braking system with a high quality fluid like the ATE Super Blue brake fluid for consistent stops.

Description

Details

Brake Caliper: Audi 100, A6, Cabriolet 93-98 - Passenger Side, Rear
Additional Information

Additional Information

Fits Audi 100 1993-1994, Audi A6 1995-1998, Audi Cabriolet 1994-1998
SKU 20905
Display Part # on the PDP Yes
Part # 4a0-615-424
Display Alternative 1 Part# on PDP No
Part # Alternative 1 No
Display Alternative 2 Part# on PDP No
Part # Alternative 2 No
Sales Rank 1598
Core Charge
* Core charges apply to certain products only
No
Special Price No
Reviews